Patent

Tai-Hsin Hsu, Wen-Bin Jian, “Graphene Screening and Separation Method and Device”, US Patent NO. US 9,365,429 B2, Jun 14, 2016 (Metal Industries Research & Development Centre).

Chia-Ching Chang, Wen-Bin Jian, Yu-Chang Chen, Chiun-Jye Yuan, Frank Gu, “Semiconductor Bio-Nanowire Device and Method for Fabrication The SAME”, ROC Patent NO. TW 201413943 A, Apr 1, 2014 (National Chiao Tung University).

C.-H. Nien, C. H. Tsai, K. Y. Shin, and W. B. Jian, “Electron Microscope , Methods to Determine the Contact Point and the Contact of the probe”, ROC Patent NO. I311328, Jun 21, 2009 (National Central University).

Wen-Bin Jian, “Scanning Probe Microscope with Its Scanner”, ROC Patent NO. M356994, May 11, 2009.

C.-H. Nien, C. H. Tsai, K. Y. Shin, and W. B. Jian,, “Electron Microscope , Methods to Determine the Contact Point and the Contact of the probe”, US Patent NO. US 7,435,954 B2, Oct. 14, 2008 (sponsored by National Central University).